คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > สาระน่ารู้เรื่องสมุนไพร > ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยสินค้าไทยและสมุนไพรไทย

รายการสินค้าที่เลือกชมล่าสุด

ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยสินค้าไทยและสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทยแท้.com / 2017-03-26

ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยสินค้าไทยและสมุนไพรไทย

สมุนไพรไทย

พักหลังๆมานี้สินค้าราคาเกษตรตกต่ำ ทั้งมันสัมปะหลัง ข้าวโพด ข้าว พืชเศรษฐกิจหลายๆชนิดตกต่ำลงหมด...ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยทั่วไปให้ดีขึ้น

สินค้าบางประเภท เช่น มันสำปะหลัง ข้าว ..เราแข่งขันราคากับเพื่อนบ้านไม่ได้ก็ควรลดปริมาณการปลูกลง แล้วหาทางเพิ่มคุณภาพแทน ส่วนพื้นที่ที่เหลือจากการลดการปลูกข้าว หรือปลูกมัน ก็ให้หันมาปลูกพืชชนิดอื่นๆที่เพื่อนบ้านของเราไม่สามารถปลูกแข่งขันได้

เพราะสภาพอากาศและพื้นที่ของประเทศไทยเรา มีพืชหลายอย่างเลยที่เป็นพืชพื้นถิ่น ประเทศปลุกเลียนแบบหรือปลูกจำนวนมากๆไม่ได้ และถ้าเรารู้จักนำพืชสมุนไพรตรงนี้มาใช้ประโยชน์ นำมาแปรรูปเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อส่งออก...เกษตรกรไทยก็จะลืมตาอ้าปากได้

เมื่อเกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้ ก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจของประเทศไปได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีกำลังซื้อ..แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรมีการจัดการการแปรรูปให้มีมาตรฐาน มีโรงงานผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยอาจจะเป็นในลักษณะสหกรณ์หรือว่าเป็นชุมชนช่วยกันก่อตั้งขึ้นมาก็ได้

ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เศรษฐกิจในภาคประชาชนมีความแข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น(ยอดรวม0หมายเลขของผู้ใช้ความคิดเห็น)

  • คุณยังไม่ได้แสดงข้อคิดเห็น
รวมทั้งหมด 0 บันทึก, แบ่งออกเป็น1 หน้า. หน้าแรก ก่อนหน้า หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
ชื่อผู้ใช้: บุคคลทั่วไป
E-mail:
ระดับ:
เนื้อหา:
รหัสยืนยัน: captcha